Sikkerhet og tolerabilitet Sikkerhet og tolerabilitet Søk

Menu

Close

Virkningsmekanisme  Dosering Dosering Doseringsinformasjon DosejusteringLegemiddelinteraksjoner Effekt og Studiedesign Effekt Effekt Studiedesign Sikkerhet og tolerabilitet Retningslinjer på Paxlovid Ofte stilte spørsmålOfte stilte spørsmålOfte stilte spørsmål
Behandle COVID-19
hjemmefra

PAXLOVIDTM behandlingen bør starte umiddelbart etter en positiv COVID-19 test og innen 5 dager etter symptomdebut. For voksne som ikke har behov for supplerende oksygenbehandling og som har økt risiko for å utvikle alvorlig COVID-19 sykdom.1

Les mer om doseringLoading

 Se retningslinjer for forskrivning av PAXLOVID

Effekt*

Effekten av PAXLOVID ble basert på 2246 voksne COVID-19 pasienter med høy risiko for utvikling av alvorlig COVID-19 sykdom i EPIC-HR studien.2

Les merLoading
Interaksjonssøk

Søk enkelt etter legemiddelinteraksjoner på navn av aktivt virkemiddel eller søkeord.

SøkLoading

Dosering

Les om PAXLOVID dosering og potensielle legemiddelinteraksjoner før legemiddelet
forskrives.

Finn ut mer Loading
 *Disse dataene presenterer resultatene fra den primære data-analysen av data innsamlet opp til desember 2021.2Sikkerhetsinformasjon PAXLOVID: Paxlovid er indisert til behandling av COVID-19 hos voksne som ikke har behov for supplerende oksygenbehandling, og som har økt risiko for å utvikle alvorlig COVID-19 sykdom. Både nirmatrelvir og ritonavir er CYP3A-substrater. Samtidig behandling med andre legemidler som metaboliseres via, hemmer eller induserer CYP3A4 kan føre til interaksjoner som potensielt kan gi alvorlige, livstruende eller fatale hendelser. Det må derfor gjøres en fullstendig gjennomgang av pasientens legemidler, inkludert reseptfrie legemidler og kosttilskudd, og et interaksjonssøk før behandling med Paxlovid igangsettes. Pasienter bør overvåkes for bivirkninger forbundet med de samtidig administrerte legemidlene. Paxlovid er kontraindisert ved alvorlig nedsatt leverfunksjon og ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (eGFR <30 ml/minutt). De vanligste bivirkningene som er rapportert under behandling med Paxlovid er dysgeusi, diaré, hodepine og oppkast. Paxlovid tabletter skal kun forskrives på blå resept (blåreseptforskriften §4) til pasienter med bekreftet smitte av SARS-CoV-2, som har høyest risiko for å utvikle alvorlig sykdom. Følg faglige anbefalinger fra Helsedirektoratet. Listepris kr 0,- Reseptgruppe: C.  

Se paratomtale (SPC) for fullstendig informasjon.  

Paxlovid har betinget markedsføringstillatelse. 
PAXLOVID er indisert til behandling av pasienter som har økt risiko for
å utvikle alvorlig COVID-19-sykdom1
Enhver av de følgende risikofaktorene kan øke risikoen for utvikling av alvorlig COVID-19 sykdom:
 • Aktiv kreftsykdom eller pågående/nylig behandling mot dette
 • Alvorlig lungesykdom
 • Alvorlig hjerte-/karsykdom
 • Dårlig regulert diabetes
 • Alvorlig overvekt med KMI >35
 • Kronisk nyresvikt
 • Kronisk nevrologisk sykdom med betydelig funksjonsnedsettelse
 • Langtkommen demens
 • Alvorlig psykisk syke, spesielt alvorlig schizofreni
 • Downs syndrom
 

En fullstending liste over risikofaktorer kan bli funnet på www.helsedirektoratet.no 

Insert your text here
Slik fungerer PAXLOVID1

PAXLOVID inneholder nirmatrelvir, en proteasehemmer utviklet av Pfizer rettet mot hovedproteasen (Mpro), også kjent som 3C-lignende protease (3CLpro), ved å hemme SARS-CoV-2-replikasjon slik at proteolyse ikke forekommer.

Se videoLoading
En medisinsk gjennomgang av PAXLOVIDTemaer som blir belyst i filmen er:
 • Virkningsmekanisme på PAXLOVID
 • EPIC-HR studien
 • Risikogrupper
 • Praktisk bruk av PAXLOVID
 • Nasjonale retningslinjer
Se videoLoading
Referanser: 1. PAXLOVID SPC 2. Hammond J, Leister-Tebbe H, Gardner A m.fl. Oral nirmatrelvir for high-risk, nonhospitalized adults with Covid-19. N Engl J Med. Publisert online 16. februar 2022. doi:10.1056/NEJMoa2118542

 
PP-PAX-NOR-0091

Bivirkninger rapporteres her

 

Bivirkninger bør også rapporteres til Pfizer medisinske informasjonstjeneste på 67 52 61 00 

PfizerPro Account

Informasjonen på denne siden er kun beregnet for helsepersonell i Norge.

 

PP-PAX-NOR-0091
Rapportere bivirkning

Brukervilkår

Retningslinjer for behandling av personopplysninger

Cookies

Kontakt oss

pfizer.no

Copyright © 2022 Pfizer AS. Alle rettigheter forbeholdt.

 

Kun for helsepersonell

Informasjonen på disse sidene er ikke ment for pasienter eller allmennheten. 

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell i Norge.

Hvis du velger 'Nei', vil du bli omdirigert til www.pfizer.no/helse/covid-19-symptomer

Ja Loading Nei Loading